Modlitba hasiče

Nechť kdekoliv oheň vzplane,

já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů, Pane,

dodej mi síly dost.

 

V náručí vynést dítě,

když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku,

která má šedý vlas.

 

Stále na stráži stojím,

protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním

a pomoci chci všem.

 

Když z Tvé vůle se má stát,

že sám při tom život ztratím,

požehnej, Pane, mé rodině

a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání

jsem jiným lidem dal.