Změna sídla OSH Vsetín

26.01.2011 20:18

Všem 

SDH v okrese Vsetín, okrskům,

funkcionářům OSH  Vsetín,  KSH ZL kraje ….

 

 

Vážení starostové, funkcionáři  hasičů,

 

Výkonný výbor  OSH ve Vsetíně Vám sděluje, že s platností 

od  1. února  2011

dochází ke změně sídla kanceláře

SH ČMS- Okresního sdružení hasičů Vsetín.

 

Nová adresa  jak je uvedeno v hlavičce dopisu:

 

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Vsetín

                    Svárov  1082

                    755 01  V s e t í n

 

Zde se taktéž nachází sídlo 

SH ČMS – Krajské sdružení hasičů zlínského kraje

                                                                   Svárov  1082

                                                                   755 01   V s e t í n

 

Současně se mění i   sídlo kanceláře 

      Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.

                                                                   Svárov  1082

                                                                   755 01  V s e t í n                           

                         

 

Omlouváme se za   Vaši činnost  ,

která je způsobena naší změnou a věříme,

že naše korespondence  a osobní  návštěva nebude narušena.

 

Pro dokreslení nového  sídla,   kanceláře se nachází  v  I. patře  budovy 

Regionálního sdružení ČSTV Vsetín  - naproti   „Hotelu PANČAVA“

 

 

Těšíme se na Vás ve  změněném sídle.

 

 

Za OSH  Vsetín  a   KSH ZL kraje  -  Josef  K r a j č a  - starosta

 

Za HVP  Vsetín-    Josef  K r a j č a  - manažer obchodu