Zpráva mladých Hasičů 2008

11.08.2010 21:17


Zprava mladých hasičů na valnou hromadu

                   SDH Horní Lideč 2008

 

Vážené sestry, vážení bratři, milí hosté,

    chtěl bych Vás seznámit s činností mladých hasičů za rok 2008

V minulem roce jsme se zúčastnili okresní ligy, pomáhali jsme se zabezpečením soutěží na hřišti, jednou týdně se scházeli na treningu buď na hasičské zbrojnici, nebo ve sportovně-turistickém centru.

    Zúčastnili jsme se 3 soutěží, 31 května ve Francové Lhotě, 1června na Hovězí a 27 září Závodů hasičské všestrannosti v Oznici. V okresní lize v minulém roce jsme se umístili na 16 místě z 20 soutěžících družstev.

Umístnění na těchto soutěžích nebylo nijak valné, ale i přesto máme radost z práce, kterou děláme. Jak se říká, Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a ukázat všem ,že pokud je dobrá parta je lepší být v terénu,než sedět doma.

    Proto je za potřebí, rozšířit mládežnickou základnu, pravidelně se scházet na schůzkách a umožnit Nám v rámci možnosti výjezd na soutěže.    

    V letošním roce úkolem číslo jedna je začlenění dorosteneckých jednotlivců do soutěží a připravit je na výbornou reprezentaci našeho zboru a obce.

Dalším úkolem je zlepšit morálku a rozšířit základnu, protože hlavně o prázdninách se rozjedeme na dovolené a vzniká problém jak absolvovat soutěže.

 

Tímto bych chtěl začlenit do plánu na rok 2009 tyhle body:

1. Mezi žáky základní školy se snažit získat nové mladé hasiče a tak rozšířit a omladit členskou základnu…..

2. Začlenit se do dorosteneckých soutěží ….

3. Zabezpečit výjezd družstva mladších hasičů na závody….

 

   Na závěr této krátké zprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří Nám během roku podali pomocnou ruku a tím přispěli k lepším výsledkům. Chtěl bych poděkovat za finanční podporu, bez které by jsme nemohli absolvovat výlet na chatu Selanka.

 

Děkuji za pozornost a všem Vám přeji hodně zdraví, štěstí v novém roce 2009.     

 

 

V Horní Lidči