Zpráva mladých Hasičů 2009

18.01.2010 11:28

Zprava mladých hasičů na valnou hromadu

SDH Horní Lideč

Vážené sestry, vážení bratři, milí hosté,

V téhle krátké zprávě bych Vás chtěl seznámit s činností mladých hasičů za rok 2009

  V minulem roce se nám podařilo dostat se do první elitní desítky mladých hasičů v kategorii starší žáků ve hře Plamen v našem okrese.

První soutěží bylo obvodové kolo Hry Plamen a to v Huslenkách. Dále následovaly pohárové soutěže a to v Hovězí, Valašské Polance, Francové Lhotě, Karolínce a na Dolní Bečvě. Tyhle soutěže jsou započítávané do výsledků hry Plamen. Na podzim jsme jeli poměřit naše síly do Lešné u Valašského Meziříčí na závody hasičské všestrannosti, kde jsme postavili dvě družstva.

V průběhu roku jsme byli nápomocni při pořádáni hasičských soutěží v naší obci, úklidových brigádnických prací na Hasičské zbrojnici a dalších činností konané naším SDH.

V minulém roce bych chtěl vyzvednout i to že, naši mladí hasiči nad 15 let a to v kategorii jednotlivci dorostenců a dorostenek se zúčastnili Okresní soutěže konané v Naší obci a tím reprezentovali Náš sbor. V září jsme se rozhodli sestavit celé soutěžní družstvo dorostu a absolvovat noční soutěž ve Vrběticích, kde byla i kategorie dorostu. Byla to první soutěž dorosteneckého družstva, kde se rozhodlo to, že v roce 2010 družstvo dorostu bude reprezentovat SDH na okresní soutěži.

Dalším úkolem pro činnost a rozšířením základny bylo proškolení a tím i absolvování dvou denních školení třech instruktorů mladých hasičů. Školení absolvovali Škyvara Marek,Bělota Pavel a Jarek Filák na výbornou.

Potvrdilo se pořekadlo ,,Tajemství úspěchu je účelná vytrvalost,,Tím bych pozvedl činnost výchovy mladých hasičů, obětavost funkcionářů a bojovnost naší mládeže.

Pro rok 2010 si klademe za úkol:

-zodpovědně a svědomitě reprezentovat sbor v pohárových soutěžích

-zorganizovat vícedenní školící výlet s přípravou na „závody hasičské všestrannosti“

-nábor nových mladých hasičů za účelem omlazení základny mladých hasičů a postavení družstva v kategorii mladší žáci

-pravidelně se scházet na Hasičské zbrojnici

Dnešním dnem naše základna má 16 členů. Z toho 10 mladých hasičů a 6 dorostenců.

Do dalšího období bych rád popřál všem hodně zdraví… Děkuji za pozornost